Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje, red./ed. Nora Kulpavičienė. Toronto: Danaitis Associates Inc., 2000 (174 pages: History of the LTFAI in Canada and USA; in Lithuanian)